مسابقه

كمیته  علمی کنفرانس در نظر دارد در ایام کنفرانس مسابقه ای بین گروه های علمی دانشگاه ها برگزار کند .

 

 

اولین مسابقه تحقیق در عملیات دانشجویی کشور

26 اردیبهشت ماه 91

دانشگاه تربیت معلم آذربایجان

 

مدیران محترم گروه ها : خواهشمند است فایل زیر را دانلود و فرم مربوطه را پس از تکمیل به آدرس کنفرانس ارسال فرمایید.

 

دانلود فرم مشخصات

مواد مسابقه

·        مقطع کارشناسی : تحقیق در عملیات 1 و 2 – جبر خطی

·        مقطع کارشناسی ارشد : تحقیق در عملیات پیشرفته 1– جبر خطی عددی

تیم های شرکت کننده دانشگاه­­ها

·        یک نفر از اعضای هیئت علمی.

·        مقطع کارشناسی : 3 نفر از دانشجویان مقطع کارشناسی رشته های مرتبط با تحقیق در عملیات به عنوان اعضای تیم کارشناسی.

·        مقطع کارشناسی ارشد: 2 نفر از دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد رشته های مرتبط با تحقیق در عملیات به عنوان اعضای تیم کارشناسی ارشد.

هزینه­ ها

§        یک میلیون ریال هزینه شرکت در مسابقه شامل اقامت و غذا برای روزهای دو شنبه و سه شنبه مورخه 25 و 26 اردیبهشت.

دانشگاه ها حداکثر تا 25 فروردین نسبت به اعلام اسامی اعضای تیم و ارسال کپی فیش واریزی به آدرس

Or2012@azaruniv.edu  اقدام نمایند.

به نفرات برتر و تیم های برتر جوایز ارزنده ای اهدا خواهد شد.

"