قالب مقالات

جهت راهنمایی تهیه پوستر این فایل نمونه را ملاحظه نمایید.

اندازه پوستر در قطع A1 خواهد بود 

لطفا مقالات  ارسالی خود را در محیط زی پرشین بر اساس قالب کنفرانس که در پایین این صفحه آورده شده است تنظیم نمایید.  برای ارسال مقاله خود تنها  فایل PDF آن را  ارسال نمایید. در صورتی که مقالات خود را در محیط دیگری مانند WORD  تنظیم کرده اید نیز تنها فایل را در قالب PDF   ارسال نمایید. پذیرش نهایی مقالات منوط به آماده شدن آن در قالب کنفرانس است. 

برای ارسال مقالات خود بایست ابتدا  برای خود کاربری ایجاد نمایید و از محیط وب سایت برای بارگذاری فایل زیپ شده خود استفاده نمایید. هر مقاله حداكثر در 2 صفحه  تنظیم گردد.  از دستکاری فایل اعم از تغییر اندازه قلم و فاصله سطرها و ابعاد صفحه  خودداری نمایید. کنفرانس از پذیرفتن  مقالاتی که در قالب فوق الذکر تنظیم نشده باشد معذور است.

  نمونه مقاله  به زبان فارسی

یک نویسنده با یک محل کار ، یک نویسنده با دو محل کار ، دو نویسنده ، سه نویسنده ، چهار نویسنده

 نمونه مقالات به زبان فارسی با فرمت Word

یک نویسنده با یک محل کار ، یک نویسنده با دو محل کار ، دو نویسنده ، سه نویسنده ، چهار نویسنده

در صورتی که مقاله شما به زبان انگلیسی است می توانید از قالب  انگلیسی  نمونه در ادامه آمده است استفاده کنید.

نمونه  مقاله  به زبان لاتین ،

یک نویسنده با یک محل کار ، یک نویسنده با دو محل کار، دو نویسنده ، سه نویسنده ، چهار نویسنده

نمونه  مقاله  به زبان لاتین با فرمت Word

یک نویسنده با یک محل کار


 

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"